مدیریت صادرات

مدیریت صادرات خود را به ما بسپارید! ما معتقدیم که ایجاد یک دپارتمان صادرات برای یک بنگاه تولیدی هزینه های گزافی را بر آن بنگاه متحمل خواهد کرد. این هزینه ها شامل تجهیز یک فضای اداری ویژه امور صادرات، هزینه های نیروی انسانی، تحقیقات بازار، شرکت در نمایشگاه ها، بازاریابی و … سایر هزینه های مرتبط می باشد. این در حالیست که از آغاز تا پایان فرایند صادرات کالا و محصول می تواند به شرکت های متخصص مدیریت صادرات برون سپار شوند و دیگر نیازی به صرف این همه هزینه برای صادرات کالاها و محصولات خود نخواهید داشت.

پارس فیدار تمام یا بخشی از این فرایند را بنا به تشخیص شما برایتان انجام خواهد داد. ما به عنوان تنها شرکت مدیریت صادرات دارای شعبه در کشور قزاقستان، آمادگی انجام فعالیت های صادراتی شما در این کشو و سایر کشورها را داریم.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست همکاری با ما تماس بگیرید.

فهرست