خدمات گمرکی

صادرات و ترخیص کالا به خودی خود مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران صادر می شود و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تشریفات گمرکی (Customs Formalities) بر اساس تعریف شورای همکاری گمرکی در سراسر جهان به معنای مجموعه فعالیت هایی است که می بایست توسط تاجر یا نماینده قانونی وی و گمرک انجام شود، تا تمامی قوانین و مقررات و آیین نامه های نظارتی گمرکی به درستی رعایت و اجرا شده و کالا ترخیص شود. این فعالیت ها شامل تطبیق کالای موجود در گمرک با اسناد، مجوز ها و گواهی هایی است که صاحب کالا به منظور ترخیص کالا به گمرک ارائه داده است. همچنین بررسی اظهار نامه و مدارک مربوطه و اطمینان از صحت ارزش کالاهای اظهار شده به گمرک نیز، جزء فعالیت های اصلی این تشریفات به شمار می آید.

 اگر کالا یا محصولی دارید که به لحاظ کیفی می توان آن را به بازارهای جهانی صادر کرد، ما به عنوان نماینده شما تشریفات گمرکی آن را برای شما انجام می دهیم و شما نیازی به دریافت کارت بازرگانی برای این منظور و صادرات کالای خود ندارید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

فهرست