تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی مجموعه فعالیت های سازماندهی شده ای است که به تجار کمک می کند اطلاعات مرتبط با بازار و مشتریان خود را به دست بیاورند. کارشناسان ما در شرکت مدیریت صادرات پارس فیدار، به شما کمک می کنند تا انتخاب درستی را در صادرات کالاها و محصولاتتان داشته باشید و از صرف منابع مالی و اتلاف وقت در انتخاب بهترین بازار صادراتی شما جلوگیری می نمایند. آنچه ما در یک گزارش تحقیقات بازاریابی بین الملل به صادرکنندگان ارائه می نماییم شامل سرفصل های ذیل می باشد:

  • شرایط کلی بازار هدف مورد نظر به لحاظ سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی
  • بررسی میزان واردات محصول مورد نظر در بازه زمانی 5 سال گذشته
  • تجزیه و تحلیل رقبا و میزان صادرات سایر کشورهای رقیب و سهم بازار کشور مبدا
  • بررسی قوانین و مقررات تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات کالای مورد نظر
  • بررسی سهم بازار موجود در بازار هدف برای کالا یا محصول مورد نظر و تعیین اهداف کمی
  • بررسی شاخص های فرهنگی و آداب و معاشرت تجاری با تجار کشور مقصد
  • بررسی نمایشگاه های مرتبط با کالا یا محصول مورد نظر در کشور هدف
فهرست