تامین ارز و رفع تعهد ارزی

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می باشند. بر این اساس تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. شرکت مدیریت صادرات پارس فیدار با دسترسی به منابع مالی و سایر منابع موجود خود می تواند صادرکنندگان را در راستای تامین ارز به منظور رفع تعهدات ارزی حمایت نماید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر و برخورداری از این سرویس لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

فهرست