اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری یکی از ابزارهای مهم در برقراری ارتباط با همتاهای تجاری در سایر کشورها می باشد. شرکت مدیریت صادرات پارس فیدار در این زمینه با انجام مطالعات اولیه و کارشناسی شده، اقدام به پیدا کردن بهترین مخاطبان تجاری و مشتریان خارجی برای کالاها و محصولات ایرانی می نماید و پس از آن با همکاری با سایر بخش های دولتی و خصوصی در راستای پذیرش و اعزام هیئت های تجاری متناسب با گروه های کالایی فعالیت های تجار اقدام می نماید. همچنین به منظور بازدید از نمایشگاه های تجاری نیز، این شرکت هیئت های تجاری گوناگونی را در قالب تورهای نمایشگاهی ترتیب می دهد تا نسبت به برقراری ارتباط با همتاهای تجاری و کسب ایده در خصوص مدل های گوناگون بسته بندی، لیبلینگ و … پس از بازدید از نمایشگاه ها اقدام گردد.

فهرست